Університету 100 років

Харківський національний університет мистецтв імені І.П.Котляревського є одним із провідних та найстаріших ВНЗ України, творчим, науково-методичним центром музичної і театральної освіти Слобожанщини.

Сайт-сторінка «Про університет» має на меті не традиційний звіт про досягнення вишу, а нарис його «творчого автопортрету», в основі якого лежить необхідність побачити себе такими, якими ми є сьогодні, адже для кожного з нас університет є Alma Mater. А «Слово на захист свого дому» – про те, що ми маємо зберегти і передати наступним поколінням.

Саме такий епіграф-присвячення – Pro Domo Mea (з латинської – «про власний дім», «для мого дома», «на захист себе») – має колективна монографія ХНУМ імені І.П.Котляревського, в якій зібрані та узагальнені унікальні документальні, архівні, історичні матеріали про історію закладу, багатогранну діяльність його викладачів та вихованців.

Минулий 2017 – став особливим, «діамантовим» роком для університету мистецтв, який відзначив 100-річчя від дня свого заснування і зараз продовжує «каденцію» значних подій з цієї святкової нагоди.

Тож 100-річчя – це багато чи мало в масштабах університетського життя? Адже для людини – це майже унікальна кінцева земна дата, що відносить її до категорії довгожителів. В масштабах поколінь – це 4 ланки, кожна з яких – неповторна, самобутня, а тому унікальна, хоча й історично вмотивована. Але в масштабах життя вишу 100-літній вік чи вік чотирьох поколінь – це не кінець і не старість, а початок ланцюжка традицій.

І сьогодні вони є такими, чим пишається університет. Поєднання історії, теорії та практики музичного і театрального мистецтва утворюють базову систему освіти вишу, відкриваючи спеціалістам перспективу подальшого удосконалення професійної виконавської майстерності, а також науково-теоретичного усвідомлення різноманітних музично-театральних явищ. Їх поглиблене вивчення та художня оцінка мотивують фундаментальні та прикладні дослідження, що віддзеркалюють діяльність університетських шкіл та їх корифеїв.

Біля витоків університетського життя та найкращих освітніх традицій нашого вишу стояли видатні музиканти і театральні діячі, різносторонні фахівці: І.Слатін, С.Богатирьов, П.Луценко, Л.Фаненштіль, В.Топілін, Н.Ландесман, М.Пільстрем, Р.Геніка, І.Дунаєвський, Д.Клебанов, О.Стеблянко, В.Борисов, М.Тіц, В.Барабашов, Г.Тюменєва, І.Міклашевський, П.Голубєв, М.Михайлов, Б.Гмиря, О.Перунов, К.Греченко, З.Заграничний, А.Бас-Лебединець, Л.Фінкельштейн, Г.Адлер, Й.Вейсенберг, В.Тольба, К.Дорошенко, В.Пірадов, Д.Катанський, Б.Кричевський, Г.Хоткевич, М.Крушельницький, Л.Дубовик, І.Мар'яненко, О.Сердюк, Р.Черкашин та багато інших.

То ж не дивно, що за сто років свого існування університет підготував десятки тисяч спеціалістів у галузі музичного і театрального мистецтва, серед яких визнані виконавці, викладачі та науковці. Біля 1000 з них мають почесні та урядові нагороди, звання лауреатів державних премій України, народних та заслужених артистів, заслужених діячів мистецтв, наукові ступені докторів і кандидатів наук, наукові звання професорів і доцентів.

Сучасні вектори життя ХНУМ сягають великої кількості творчих, наукових, соціальних, просвітницьких заходів, ініціаторами яких є не тільки досвідчені викладачі вишу, а й молодь – Рада молодих вчених, Студентське науково-творче товариство, Студентська рада.

Серед них – одна з найбільш резонансних культурних подій в Україні, що відбувається кожної осені в Харкові з 1991 року – Міжнародний фестиваль класичної музики «Харківські асамблеї». Його ініціатором та художнім керівником є ректор університету – Тетяна Вєркіна. В рамках фестивалю щорічно проходять міжнародні та національні конкурси виконавців, композиторів та музикознавців – молодіжні осінні та весняні асамбле

Університет розвиває міжнародні зв’язки з країнами Заходу та Сходу, є партнером міжнародних програм у сфері освіти. Нещодавно ХНУМ імені І.П.Котляревського, першим серед мистецьких вишів в Україні, приєднався до Програми Європейського Союзу ERASMUS.

Також на базі університету проводяться щорічні Міжнародні Круглі столи та читання з питань сучасного стану та перспектив розвитку вищої мистецької освіти, законотворчості у цій сфері. Серед учасників – керівники та представники Департаменту вищої освіти МОН України, Департаменту мистецтв і навчальних закладів, гості з європейських інституцій.

В рамках міжнародного партнерства університет розширює творчі, наукові контакти із зарубіжними музичними і театральними вищими навчальними закладами США, Італії, Німеччини, Польщі, Фінляндії, Франції, Швейцарії. Викладачі університету запрошуються до складу журі міжнародних конкурсів і фестивалів, проводять майстер-класи в Україні та за кордоном, а випускники успішно працюють в Австралії, Англії, Америці, Данії, Ізраїлі, Німеччині, Росії, Франції тощо.

Серед університетських заходів – постійна масштабна концертна діяльність на різноманітних сценах України, відкритих міських майданчиках, у школах, училищах, вузах, науково-дослідних інститутах – ФТІНТі, «Інституті монокристалів» НАН України та інших.

Своєрідним «медіа-контентом» зі слухацькою та глядацькою аудиторією стають численні університетські творчі колективи, які унаочнюють найкращі традиції вузівських виконавських шкіл, досвід майстрів і нового покоління музикантів, режисерів, акторів, адже постійно поповнюються талановитою молоддю – студентами та випускниками вишу.

Університет налічує біля десятка творчих колективів, відомих в Україні та за її межами. Серед них на оркестровому факультеті діють шість оркестрів – студентський симфонічний, камерний, естрадний, оркестри народних інструментів, баяністів, гітаристів, а також капела бандуристів, на виконавсько-музикознавчому факультеті – студентський хор, оперна студія, на театральному – навчальний театр «П’ятий поверх», студентський театр кафедри майстерності актора та режисури театру анімації.

Окрім цих колективів в університеті є малі «мобільні» ансамблі, однорідні та змішані, що беруть участь у навчальному житті університету і в різноманітних концертно-мистецьких акціях.

Пріоритетним в університеті є індивідуальний підхід до підготовки фахівців та індивідуальна форма занять, які забезпечують формування неповторної мистецької особистості.

ХНУМ імені І.П.Котляревського грає велику роль у культурному та освітньому житті Харкова та країни, в цілому.