Онлайн-вебінари та Круглий стіл

ПРОТЯГОМ ЖОВТНЯ 2023 р. ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ І.П.КОТЛЯРЕВСЬКОГО ЗАПРОШУЄ ВЗЯТИ УЧАСТЬ В ОНЛАЙН-ВЕБІНАРАХ І КРУГЛОМУ СТОЛІ «МЕТАМОРФОЗИ МЕТОДИК ВИКЛАДАННЯ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ В ІСТОРИЧНІЙ ТА СУЧАСНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ». МОДЕРАТОРИ ЗАХОДУ - КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ МУЗИКИ.

СЕРТИФІКАТИ


14 жовтня о 14:00 - Марія Вороніна, «Підвищення суб'єктності студента у сучасній професійній музичній освіті: методи, інструменти» 

Марія Вороніна - музикознавець, кандидат мистецтвознавства (2017), доцент кафедри історії музики Київської муніципальної академії музики імені Р.М.Глієра, зав.денним відділенням фахового коледжу КМАМ. Одним з провідних професійних інтересів є пошук нових шляхів у викладанні, що включає як вивчення та впровадження інноваційних технологій, так і залучення кращого досвіду зі сфери онлайн-освіти, андрагогіки, технологій наставництва тощо.

Закінчила фортепіанне відділення Харківського музичного училища ім.Б.М.Лятошинського, згодом здобула ступінь магістра музичного мистецтва у КМАМ імені Р.М.Глієра. Після закінчення аспірантури НМАУ імені П.І.Чайковського (кафедра історії світової музики) захистила кандидатську дисертацію під керівництвом М.Р.Черкашинорї-Губаренко. Більше 10 років викладає музично-історичні дисципліни в академії та коледжі (Історія зарубіжної музики, Музична література, Методика викладання музичної літератури, Педагогічна практика тощо) та керує науковими роботами студентів. Одним з провідних професійних інтересів є пошук нових шляхів у викладанні, що включає як вивчення та впровадження інноваційних технологій, так і залучення кращого досвіду зі сфери онлайн-освіти, андрагогіки, технологій наставництва тощо.

ВІДЕО

ПРЕЗЕНТАЦІЯ


16 жовтня о 14:00 - Ольга Машута, «Харківський музичний фаховий коледж ім. Б.М. Лятошинського: історія та сучасність (до 140-річчя навчального закладу

Ольга Машута - музикознавець, педагог. У 1977 р. закінчила теоретичний відділ ХМУ по класу Е.С.Польської, Л.Г.Сукачової, у 1983 р. - Харківський інститут мистецтв по класу З.Б.Юферової. Від 1981 р. - викладач відділу «Музична література» ХМФК імені Б.Лятошинського, долучалася до роботи в якості експерта в комісіях Міністерства освіти, Державного методичного центру навчальних закладів культури та мистецтва. Автор публікацій, учасник наукових конференцій.

ВІДЕО

ПРЕЗЕНТАЦІЯ


18 жовтня о 14:00 - Сергій Пілютіков, «Штучний інтелект та музика - кінець чи початок?»

Сергій Пілютіков закінчив історичний факультет Харківського державного університету, брав уроки композиції у О. Щетинського, пізніше продовжив навчання в його класі в Харківському інституті мистецтв. Вів класи композиції у дитячих музичних школах у Харкові та Києві. Окрім композиторської роботи, викладає в ХНУМ імені І.П.Котляревського на кафедрі композиції, електро-акустичну музику в музичній школі та ліцеї в Києві.

Твори Пілютікова виконувалися на міжнародних фестивалях «Дні нової музики» в Цюриху ), «Київ травневий», «Два дні й дві ночі нової музики» в Одесі, Міжнародному фестивалі сучасної музики «Контрасти» у Львові, в програмах "Київ Музик Фесту" в концертній серії «Нова музика в Харкові», а також на концертах у Швейцарії, Польщі та Україні тощо.

Пілютіков С.Ю. працював художнім керівником Ансамблю нової музики Київської організації Національної спілки композиторів України «Рікошет», музичним директором Міжнародного форуму молодих (Київ). З 2004 р. - Секретар Правління Національної Спілки композиторів України.

ВІДЕО


21 жовтня о 14:00 - Марина Петрович«Практичні поради. Огляд онлайн-конструкторів для використання в курсі музично-теоретичних дисциплін» 

Марина Петрович - музикознавець, викладач музично-теоретичних дисциплін, голова ПЦК «Теорія музики» ХМФК імені Б.М. Лятошинського. Закінчила теоретичне відділення Харківського музичного училища імені Б.М.Лятошинського, та ХІМ імені І.Котляревського. Більше 10 років викладає музично-теоретичні дисципліни в ХМФК імені Б.М. Лятошинського (Сольфеджіо,Теорія музики, Гармонія, Методика викладання сольфеджіо). Є ініціатором проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Сольфеджіада» для студентів мистецьких закладів фахової передвищої освіти та організатором проведення низки творчих заходів в рамках «Сольфеджіади». Одним з провідних професійних інтересів є вивчення та впровадження нових дистанційних технологій в навчальному процесі для викладачів музично- теоретичних дисциплін.

ВІДЕО


23 жовтня о 14:00 - Марина Дербас, «Експеримент у неформальній освіті (на прикладі проведення Опера-квесту)» 

Марина Дербас - музикознавець, завідувачка навчальною лабораторією кафедри історії української та зарубіжної музики ХНУМ. У 1977 році закінчила Херсонське музичне училище по класу Е.Добрикіна та Г.Валерштейна, потім ­ Харківський університет мистецтв по класу Г.Б.Полтавцевої. Працювала викладачем музично-теоретичних дисциплін в Харківській академії культури, музичній школі №14 м. Харків, Харківському училищі культури. В ХНУМ імені І.П. Котляревського вона майже 10 років проводить Всеукраїнський конкурс «Арт-журналістика», була редактором газети «Dominanta», збірки тез «Черкашинських читань», автором контенту університетського сайту. Автор публікацій та учасник наукових конференцій.

ВІДЕО


23 жовтня о 16:00 - Ірина Драч, круглий стіл «Ритми навчання в засвоєнні музичної спадщини»

Ірина Драч - музикознавець, викладачка, музичний критик. Доктор мистецтвознавства, професор і завідувачка кафедри історії української та зарубіжної музики ХНУМ. Закінчила аспірантуру при НМАУ імені П.І. Чайковського (науковий керівник Черкашина-Губаренко М.Р.), потім працювала доцентом, завідувачкою кафедри в Сумському педагогічному інституті імені А. Макаренка, далі проректором з наукової роботи в ХНУМ.

У перших наукових працях вона розглядала епоху «класичного бельканто» I-ї половини XIX століття як завершальний етап 200-річної традиції італійського «прекрасного співу». Потім Ірина Драч зосередилася на дослідженні проблеми багатогранності вияву композиторської індивідуальності, виявленні закономірностей її становлення в музичній культурі XX століття, способі передачі її суб’єктивного змісту засобами музичного мистецтва. Вона є членом Національної спілки композиторів України.

ВІДЕО


26 жовтня о 14:00 - Юлія Грицун «Розвиток творчої свободи дитини у процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін»

Юлія Грицун - композитор, член Національної спілки композиторів України, лауреат творчих премії імені І.І.Слатіна (Харків), імені Л.М.Ревуцького (Чернігів), імені Лесі Українки (Франкфурт-на Майні, Німеччина), лауреат Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів композиторів, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри мистецьких дисциплін НУЧК імені Т.Г.Шевченка.

ВІДЕО


Дати проведення онлайн-вебінарів: 14, 16, 18, 21, 23 жовтня 2023 р. о 14:00 на платформі Zoom.

Дедлайн реєстрації - 15 жовтня 2023 р.


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ПРОГРАМА