Навчальна лабораторія історії театру

Завідувач навчальної лабораторії
історії театру
БУРЛЄЄВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА


тел.: +38(057) 700-36-40
e-mail: theatre.khdam@i.ua

 

При кафедрі історії театру (реорганізована у кафедру театрознавства) з 1940-х років працює кабінет історії театру, згодом – навчальна лабораторія, яку спочатку очолювала М. Мистецька, а згодом М. Чеботарьова (із дня заснування інституту працювала завідуючою бібліотекою), легендарна, унікальна особистість, берегиня традицій, театральної та загальнолюдської етики, навколо неї протягом багатьох років гуртувалося все найталановитіше у театральному інституті, після реорганізації – на театральному факультеті.

Навчальна лабораторія історії театру веде свою історію з 1946 року. Із самого початку свого існування цей підрозділ став осередком активної допомоги навчальному процесу та вихованню творчих особистостей.

Підрозділ завжди виконував багато функцій: забезпечував викладачів, співробітників та студентів необхідною в навчальному процесі літературою, надавав допомогу студентам усіх спеціалізацій (акторської, режисерської) у підборі репертуару, проводив консультативну роботу з історичних та теоретичних питань театрознавства, літературознавства та мистецтвознавства, робив переклади художніх текстів, добирав статті з актуальних питань театрального життя, брав участь у роботі всіх кафедр факультету. У лабораторії зберігається архів різноманітних матеріалів з історії театрального інституту. Завідувач цього структурного підрозділу – М. Чеботарьова, яка працювала на цій посаді 40 років (з 1946 по 1986), зібрала для підрозділу книжковий фонд, що налічував близько 20 тисяч примірників і повністю відповідав потребам ВНЗ, комплектувала його всією необхідною періодикою.

Наприкінці 80-х – початку 90-х років керівником підрозділу стала Т. Абрамова, а після неї – випускниця театрознавчого факультету І. Бестужева.

2000 – 2012 навчальною лабораторією історії театру керувала Г. Атрошкіна. Вона є автором кількох науково-методичних статей: «Бібліографічні знання як необхідний компонент у науково-дослідній роботі студентів-театрознавців», «Театральна бібліографія як складова частина науки про театр», «Методологічні аспекти в науково-дослідній діяльності студентів-театрознавців», «М. Ф. Костомаров та його бібліографічні покажчики з історії української драматургії», редактором книг.

Із квітня 2012 року на посаду завідувача навчальною лабораторією історії театру була призначена випускниця театрального факультету М. Прево, старшим лаборантом – випускниця Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна – А. Нестеренко

З 2012 року навчальна лабораторія історії театру реорганізована в бібліотеку (філія наукової бібліотеки головного корпусу ХНУМ) та окремий навчально-методичний кабінет, який підпорядковується кафедрі театрознавства.

Зараз лабораторія, що поєднує функції бібліотеки, проводить роботу з нормативного та методичного забезпечення навчального процесу на факультеті: слідкує за постановами, наказами, положеннями відповідних міністерств, бере участь у розробці та складанні регламентуючих документів кафедри та факультету, розробляє та оформляє проекти документів на ліцензування та акредитацію, бере участь у підготовці та проведенні наукових вузівських, міжвузівських, республіканських конференцій, семінарів професорсько-викладацького та студентського складу, надає консультації студентам та викладачам з усіх питань виховного та навчального процесу.

У навчальній лабораторії зберігаються всі письмові роботи студентів – курсові, дипломні та магістерські проекти, ведеться їх облік. Також навчальна лабораторія історії театру є базою проходження архівно-бібліографічної практики студентів-театрознавців. Лабораторія є осередком роботи з абітурієнтами факультету, що проводиться впродовж усього навчального року, та активним помічником абітурієнтам у підготовці до іспитів, зберігає власний архів, де впорядковані матеріали про викладачів та студентів ВНЗ, фото-, аудіо- та відео-матеріали, рукописи. Навчальна лабораторія бере участь у створені ювілейних стендів та стендів  з історії вишу.