Навчальна лабораторія історії української та зарубіжної музики

Завідувач навчальної лабораторії (кабінету)
історії української
та зарубіжної музики фольклору

ДЕРБАС МАРИНА ОЛЕКСІЇВНА

тел.: +38(057) 731-48-32

 

Навчальна лабораторія (кабінет) історії української та зарубіжної музики був започаткований у 1940 році при кафедрі теорії музики і композиції. Перший завідувач кабінетом – відомий український музикознавець, історик, бібліограф, автор перших фундаментальних праць з історії музичної культури Харкова, кандидат мистецтвознавства І. Міклашевський систематизував літературу і склав її картотеку.

З 1986 року завідувачем кабінетом стає Л. Григор'єва. Головним напрямком роботи лабораторії є забезпечення навчального процесу чотирьох кафедр: історії української та зарубіжної музики, теорії музики, інтерпретології та аналізу музики, композиції та інструментування.

Для цього кабінет має нотний, книжковий фонди, що включають твори композиторів XVII-XX століть, навчальні та архівні матеріали, словники, довідники, підручники, посібники, збірники, хрестоматії з усіх дисциплін історико-теоретичного циклу. Розділ наукової та науково-методичної літератури має фундаментальні праці, монографії, збірки статей, методичні розробки, навчальні типові та авторські програми викладачів, що відповідають сучасним вимогам вищої освіти.

Важливим аспектом діяльності лабораторії є організація виставок, присвячених творчості видатних композиторів минулого і сучасності, ювілеям провідних викладачів університету, значним історичним датам.

Кабінет історії музики здійснює міжкафедральні та міжвузівські зв'язки: консультативна робота, допомога та участь у проведенні всеукраїнських студентських олімпіад, університетських і міжнародних конференцій.

Кабінет підтримує контакти з музичними ВНЗ України, науковою бібліотекою ім. В. Г. Короленка, музично-театральною бібліотекою ім. К. С. Станіславського. Завдяки таким контактам кабінетний фонд поповнюється цінною літературою, виданою в Україні, Росії, Німеччині тощо.

Зазначені види діяльності – вагомий внесок навчальної лабораторії історії української та зарубіжної музики в удосконалення професійної музичної освіти, розвиток культури, зміцнення міжрегіональних та міжнаціональних зв'язків.