Кафедра театрознавства

Кафедри


Завідувач кафедри

ЩУКІНА ЮЛІЯ ПЕТРІВНА
доцентка, кандидат мистецтвознавства

Випускники кафедри отримують такі кваліфікації:

  • Бакалавр: театрознавець
  • Магістр: театрознавець, науковець-дослідник, викладач ВНЗ

 

Склад
Історія

 

Кафедра театрознавства (до 2004 року – кафедра історії театру) була заснована у Харківському театральному інституті під час його організації у 1944 році. 

Відкриття театрознавчого факультету одночасно з акторським обумовлювалося, насамперед, розумінням необхідності підготовки висококваліфікованих кадрів цього профілю в такому значному театральному центрі, яким із першої половини XIX ст. був Харків, і водночас наявністю значних традицій у становленні театральної думки і науково-дослідної роботи, які сформувалися тут з початку ХІХ століття завдяки творчій діяльності Г. Квітки-Основ’яненка, З. Кульчицького, А. Баримова, М. Черняєва та ін.

Особливий розквіт науки про театр і критичної думки припадає на 20-ті роки ХХ століття, коли у Харкові, як столиці України, зосереджуються найзначніші мистецькі колективи, центральні органи преси, на сторінках якої всебічно висвітлюється театральне життя, рецензується, по суті, кожна театральна вистава, організовуються театральні диспути, в яких беруть участь видатні практики і теоретики театру: Л. Курбас, Й. Шевченко, І. Туркельтауб, Я. Мамонтов та ін.

Одночасно відкривається і ряд театральних навчальних закладів: різноманітні театральні студії, Вищий театральний технікум (1921 р.) і, нарешті, Музично-драматичний інститут (1923 р.), де працюють такі визначні науковці як професор, академік О. Білецький, професори Я. Мамонтов, І. Туркельтауб, М. Вороний, Й. Шевченко, які не тільки забезпечують високий рівень викладання спеціальних теоретичних дисциплін на виконавських факультетах, але й, зважаючи на відсутність спеціальної випускаючої кафедри, організовують науково-дослідну лабораторію, завданням якої було «підготовляти нові кадри для наукової діяльності в царині мистецтва». Таким чином, новостворена випускаюча кафедра Харківського театрального інституту у своїй діяльності могла спиратися на значні досягнення попередників. У 1944‑1945 році кафедру театрознавства очолював професор С. Ігнатов, у 1945-1947 рр. доцент, кандидат філологічних наук А. Розенберг.

Чимало посприяв конструюванню кафедри як наукового і методологічного центру випускник Московського державного театрального інституту ім. А. В. Луначарського, театрознавець, кандидат мистецтвознавства Аркадій Васильович Плетньов (1908–1978). З 1947 по 1976 роки він, як завідуючий кафедрою, багато в чому визначив головні напрямки і рівень її роботи А. В. Плетньов багато працював над підвищенням ролі та значення науково-методичної роботи, організацією щорічних наукових конференцій, наукового студентського товариства; запросив до педагогічної діяльності на кафедрі провідних викладачів наукових та театральних закладів Харкова.

З 1977 по 1994 роки кафедру театрознавства очолював відомий в Україні театрознавець, заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства професор Анатолій Григорович Горбенко (1921-1995). Він ретельно зберігав історико-дослідницькі та критичні традиції харківської театрознавчої школи, посилив безпосередні зв'язки кафедри з театрами та засобами масової інформації, зорієнтував її на більш поглиблений інтерес до розвитку національної культури. Викладачі кафедри завжди були у епіцентрі театрального життя міста, часто виступали у періодичній пресі з рецензіями на вистави, статтями з проблем розвитку театрального мистецтва, брали активну участь у роботі Харківського міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України та секції театральної критики.
У різні роки на кафедрі працювали: професори І. Миклашевський, М. Самарін кандидати філологічних наук, доценти С. Браславський, І. Каганов, Д. Соколов, Є. Полянська; кандидат філологічних наук, професор Н. Логвинова, лауреат премії СТД України «Наш родовід», що виховала не одне покоління театрознавців, акторів і режисерів; доктор мистецтвознавства, професор В. Айзенштадт; доктор архітектури, професор В. Кравець; доктор мистецтвознавства І. Зборовець; кандидати мистецтвознавства, доценти В. Буквін, А. Кулішенко; кандидати філологічних наук В. Стеценко, О. Цибаньова; викладачі 3. Смоктій, Я. Театралов, С. Ходкевич, Н. Рудова, В. Морський, Є. Русабров, Н. Сафронова; Н. Суворова, Н. Бондарева, Л. Філіпенко, М. Цуркан та інші.

За роки існування кафедри була сформована методологія підготовки театрознавців широкого профілю, розроблені нові курси професійно-орієнтованих і загально-теоретичних дисциплін. Кафедра стає центром науково-дослідної та методичної роботи з питань театрального мистецтва не тільки інституту, а й міста. Серед вихованців кафедри – викладачі вищих навчальних закладів культури і мистецтв, керівники провідних театрів, завідуючі літературними частинами творчих колективів, працівники преси, органів управління культурою та ін. Чимало з них стали відомими в Україні та за її межами театральними критиками.

Серед них доктор мистецтвознавства, професор В. Айзенштадт, кандидат мистецтвознавства Б. Поюровський, заслужений діяч мистецтв РСФСР В. Дубровський заслужений діяч мистецтв України кандидат мистецтвознавства, професор А. Горбенко. Представники сучасного театрального процесу – доцент, заслужений діяч мистецтв України С. Васильєв, кандидатка мистецтвознавства В. Чечик та інші.

З 1995 року кафедрою завідує заслужений працівник культури України, доцентка Галина Яківна Ботунова, лауреатка премії НСТД України в галузі театрознавства і театральної критики, дипломантка VI обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «кращий завідувач кафедри», відмінник освіти України, автор численних наукових робіт з історії харківської театру та театральної освіти.

Сьогодні на кафедрі працюють: докторка філологічних наук, професорка О. Каленіченко; кандидатка мистецтвознавства, доцентка, лауреатка Гранд-премії Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради в галузі «театральне мистецтво» імені Леся Курбаса Я. Партола; лауреати Муніципальної творчої премії ім. Г. Ф. Квітки-Основ'яненка у галузі театрознавства і театральної критики, відомі театрознавці та журналісти –  кандидатка мистецтвознавства, лауреатка премії НСТДУ в галузі театрознавства і театральної критики Ю. Щукіна та О. Аннічев; лауреатка регіональних та муніципальних премій та фестивалів у галузі журналістики старша викладачка І. Лобанова, старші викладачки О. Либо, О. Дорофеєва; серед сумісників – кандидатка мистецтвознавства, доцентка Л. Мельничук, кандидатка філологічних наук, доцентка А. Тимченко.

В останні роки за ініціативою кафедри театрознавства Університет заключив договори про творче, наукове і методичне співробітництво з відповідними вузами у Львові (Львівський Національний університет імені Івана Франка) та Празі (Празька академія театрального мистецтва – DAMU). Це дає можливість здійснювати обмін науковим та творчим досвідом викладачам та студентам відповідних кафедр у мистецьких вищих школах. Відбуваються щорічні спільні заходи (конференції, фестивалі, обговорення вистав, круглі столи, тощо), ініціаторами або активними учасниками яких є викладачі та студенти харківської кафедри театрознавства.

Також на базі кафедри проводяться тематичні науково-творчі конференції, які присвячені ювілеям видатних українських діячів театрального мистецтва. Так у різні роки відбулися конференції, присвячені: М. Кропивницькому, М. Старицькому, К. Соленку, Г. Хоткевичу, Л. Курбасу, М. Кулішу, А. Плетньову як видатним діячам українського театру. Тематичні конференції: Всеукраїнська науково-практична конференція «Леся Українка на перехресті культур і часів» (2021, спільно з ХНУ імені В. Каразіна, Державним музеєм книги та друкарства), Науково-практичний форум «Леся Українка й театр» у межах Культурно-освітнього проєкту «"Шляхи рівняйте духові Його". Леся Українка: погляд зі Сходу» (2021). Всеукраїнська наукова конференція «Зникомий Винниченко: постать митця в літературі, театрі, історії, політиці та журналістиці» (2015, спільно з ХНУ імені В. Каразіна), Міжнародна наукова конференція «Лесь Курбас в контексті світової та вітчизняної культури» (2012, спільно з НСТДУ) Міжнародна наукова конференція «Авангард 20-30-х рр. та сучасний театральний процес» (2010, спільно з НСТДУ) та інші.

За ініціативою кафедри проводяться щорічні конференції Науково-практична конференція, присвячена пам’яті театрознавця, педагога, публіциста Євгенія Русаброва, спільно з кафедрою історії української та зарубіжної музики – Міжнародні Черкашинські читання.

Щороку викладачі кафедри є членами журі різноманітних Всеукраїнських і регіональних фестивалів та конкурсів, беруть участь у телевізійних програмах присвячених проблемам історії, теорії театру та сучасним процесам, що відбуваються в європейському та українському театральних просторах.

Шукаючи нові форми, що стимулювали б студента до історичної, теоретичної і практичної театрознавчої праці, кафедра театрознавства заохочує студентів щорічно брати участь у різноманітних міжвузівських (в тому числі Міжнародних) наукових студентських конференціях та читаннях. Серед них щорічні: науково-творча конференція студентів та магістрантів (ХДУМ імені І. П. Котляревського) і традиційні Міжнародні театрознавчі, науково-творчі конференції у Львівському національному університеті імені Івана Франка та ін.

При кафедрі діє студентський дискусійний клуб, де обговорюються актуальні питання театрального мистецтва, окремі вистави та творчість сучасних акторів і режисерів, проводяться цікаві зустрічі з відомими критиками, режисерами, акторами. Студенти театрознавці традиційно беруть участь у театральних фестивалях, конкурсах усних рецензій на численних формах, фестивалях та конкурсах. Є учасниками та переможцями щорічного Міжвузівського конкурсу «Арт-журналістика».