Оркестровий факультет

КафедриДекан
оркестрового факультету
ПОГОДА ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА
кандидат мистецтвознавства,
доцент, доцент кафедри
загального та спеціалізованого фортепіано

До складу оркестрового факультету входить сім кафедр. Підготовку фахівців за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво», ступенями освіти «Бакалавр» та «Магістр» здійснюють кафедри оркестрових струнних інструментів, оркестрових духових та ударних інструментів, народних інструментів України, музичного мистецтва естради та джазу. В структурі факультету також три загальноуніверситетські кафедри: загального та спеціалізованого фортепіано, іноземних мов, мистецької освіти та гуманітарних дисциплін.

Кафедра оркестрових струнних інструментів (в. о. завідувача кафедри – кандидат мистецтвознавства, доцент А. О. Мельник) сформувалась у 1917 році. За різних часів на кафедрі викладали такі видатні музиканти, як В. Голдфельд, І. Добржинець, А. Ліщинський, С. Кочарян, Л. Холоденко. Більш ніж 100 років на кафедрі отримують ґрунтовну фахову, педагогічну підготовку виконавці на струнних інструментах. Серед випускників кафедри – сотні лауреатів міжнародних конкурсів, солістів, артистів оркестрів, знаних викладачів, які працюють не тільки в Україні, а й за її межами, продовжуючи кращі традиції вітчизняної виконавської та педагогічної школи.

 З 1921 року при кафедрі струнних інструментів існував відділ духових і ударних інструментів, у 1968 році він одержав статус самостійної кафедри – оркестрових духових та ударних інструментів. У наш час (завідувач кафедри – кандидат мистецтвознавства, доцент О. П. Овчар) у складі кафедри працюють такі, без перебільшення, метри музичного мистецтва, як Народний артист України, професор Г. Абаджян та Заслужений артист України, професор А. Войнов.

Кафедра народних інструментів України (завідувач кафедри – Заслужений діяч мистецтв України, професор І. І. Снєдков) – перша кафедра цього профілю, відкрита в мистецькому вищому навчальному закладі. І не тільки в Україні, а й на теренах всієї Східної Європи. Серед перших викладачів кафедри – С. Дрімцов, Г. Хоткевич, В. Комаренко. Далеко за межами України відомі виконавські школи В. Подгорного, Ф. Коровая, В. Міхеліса, Б. Міхєєва та інших. У сучасному складі кафедри – заслужені діячі мистецтв України, професори І. Снєдков, Б. Міхєєв, А. Гайденко, Заслужений артист України, професор В. Доценко; переважна більшість викладачів кафедри мають науковий ступінь та/або вчене звання, проводять активну концертну, наукову, методичну та просвітницьку діяльність. Харківська школа виконавства на народних інструментах вважається безперечно однією з найкращих в Україні. На кафедрі функціонує кілька постійних творчих колективів: оркестр народних інструментів, оркестр баяністів та акордеоністів, капела бандуристів, ансамблі народних інструментів різного складу, що активно концертують в Україні та за кордоном.

Кафедра музичного мистецтва естради та джазу (завідувач кафедри – Заслужений діяч естрадного мистецтва, кандидат мистецтвознавства, доцент Н. В. Дрожжина) – «наймолодша» кафедра факультету, створена видатним диригентом, композитором, народним артистом України, А. Літвіновим. Саме з його постаттю сучасні дослідники музичної культури Харкова пов’язують розвиток на теренах Слобожанщини професійного естрадного і джазового мистецтва, саме він сформував колектив викладачів кафедри, що продовжує його справу. У сучасному складі кафедри – відомий джазовий музикант, концертуючий піаніст, автор та арт-директор численних мистецьких проєктів, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри С. Давидов, Заслужений діяч мистецтв України, професор В. Чуріков, заслужений артист України, доцент кафедри А. Тимошенко.

На всіх виконавських кафедрах факультету якість фахової підготовки здобувачів освіти забезпечують, разом із викладачами, висококваліфіковані концертмейстери – лауреати та дипломанти міжнародних конкурсів та фестивалів.

Діяльність викладачів кафедри загального та спеціалізованого фортепіано (завідувач кафедри – кандидат мистецтвознавства, доцент Н. Ю. Зимогляд) – спрямована на вдосконалення загальнопрофесійної підготовки здобувачів освіти спеціальності «Музичне мистецтво», формування всебічно освіченої творчої особистості. Значною є науково-методична, виконавська, просвітницька робота колективу кафедри. У сучасному складі кафедри такі знані фахівці як Заслужений діяч мистецтв України, професор М. Бевз, доктор мистецтвознавства, доцент І. Довжинець, доктор педагогічних наук, професорка І. Полубоярина, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри І. Денисенко.

Головною метою роботи кафедри іноземних мов (завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент І. П. Гавриш) є створення освітніх умов, що забезпечують повноту, глибину, системність, усвідомленість та актуальність мовних знань, умінь і навичок здобувачів університету, забезпечення можливості їх спілкування іноземними мовами в актуальних професійних ситуаціях.

Кафедра мистецької освіти та гуманітарних дисциплін (завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор І. І. Полубоярина) є осередком гуманітарної думки університету. Колектив кафедри має за мету своєї діяльності формування гуманітарної освіченості, розширення суспільних горизонтів студентства, виховання його громадських якостей. Серед навчальних курсів, що викладаються викладачами кафедри – Громадянська освіта, Історія і культура України, Філософія, Філософія науки, Музична педагогіка та психологія, Підприємництво в сфері культури, Розробка науково-дослідницьких проектів у галузі мистецтва та значна кількість дисциплін за вільним вибором здобувачів освіти.

Назва факультету – «оркестровий» – визначає вектор розвитку творчої особистості кожного здобувача освіти, адже провідним напрямом майбутньої професійної діяльності буде саме робота в оркестрі. Студентський симфонічний оркестр (художній керівник та головний диригент – кандидат мистецтвознавства, доцент Юрій Дяченко, диригент – Владислав Саверський) – найбільший та найстаріший творчий колектив факультету. Його засновником та першим керівником був І. Слатін, за диригентським пультом працювали видатні музиканти свого часу: І. Штейман та І. Гусман, Є. Дущенко та В. Жорданія, О. Литвинов, Ю. Насушкін та інші. Студентський симфонічний оркестр – це справжня школа оркестрового, ансамблевого музикування, майстерності акомпанементу. Сучасне переосмислення концепції викладання оркестрового класу, реорганізація його роботи у відповідності до стандартів європейської мистецької освіти дало унікальний творчий результат: впродовж навчального року оркестр виконує значну кількість концертних програм, що стають окрасою концертного життя Харкова. Наприклад, на честь визначної дати, що святкувалася у 2017 році – 100-річчя від дня заснування Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського – оркестр виконав 12 концертних програм. За диригентським пультом оркестру в ювілейному році працювали Челсо Атуньес (Бразилія-Німеччина), Кристофер Гейфорд (Велікобританія), Юрій Насушкін (Іспанія-Україна), Теодор Кучер (США), Анатолій Калабухін, Аллін Власенко, Юрій Янко, Вікторія Жадько (Україна). Схвальні відгуки мали також закордонні виступи оркестру – у Німеччині та Польщі.

Пишається факультет оркестром народних інструментів (художній керівник та головний диригент – Заслужений діяч мистецтв України, професор Борис Міхеєв, диригент – кандидат мистецтвознавства, доцент Юрій Дяченко), оркестром баяністів-акордеоністів (диригент – Олександр Литвищенко) та капелою бандуристів (художній керівник та головний диригент – лауреат міжнародних конкурсів, старший викладач Надія Мельник).