Кафедра театрознавства

Кафедри

Завідувач кафедри

ГАЛИНА ЯКІВНА БОТУНОВА
заслужений працівник культури України, доцент

Випускники кафедри отримують такі кваліфікації:

 • Бакалавр: театрознавець
 • Магістр: театрознавець, науковець-дослідник, викладач ВНЗ

 

Склад
Історія

Ботунова Галина Яківна – завідувачка кафедри театрознавства, професорка кафедри, заслужений працівник культури України

Викладає дисципліни:

 • Історія українського театру
 • Основи наукових досліджень
 • Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі (театрознавство)
 • Театрознавчо-педагогічна майстерність
 • Харківська театральна школа: історико-педагогічні особливості
 • Науково-дослідницька майстерність
 • Практика педагогічна
 • Практика лекторсько-педагогічна
 • Дипломна робота магістра

 

Аннічев Олександр Єгорович – старший викладач

Викладає дисципліни:

 • Семінар з театральної критики
 • Теорія драми                   
 • Робота режисера з драматургом
 • Основи драматургічної та сценарної майстерності
 • Виробнича практика у ЗМІ

 

Дорофєєва Ольга Юріївна – старша викладачка

Викладає дисципліни:

 • Історія та теорія театральної критики
 • Історія українського театру
 • Історія світового кіномистецтва
 • Основи театрально-декораційного мистецтва
 • Практика наукова

 

Каленіченко Ольга Миколаївна – професорка, докторка філологічних наук

Викладає дисципліни:

 • Історія зарубіжної літератури
 • Основи наукових досліджень
 • Спецкурс з проблем літератури та мистецтва ХХ-ХХІ століть
 • Науково-дослідницька майстерність
 • Практика наукова
 • Дипломна робота магістра

 

Либо Олена Леонідівна – старша викладачка

Викладає дисципліни:

 • Історія зарубіжного театру

 

Лобанова Інга Вячеславівна – старша викладачка

Викладає дисципліни:

 • Семінар з театральної критики
 • Вступ до театрознавства
 • Основи журналістики
 • Практикум з театральної критики
 • Виробнича практика споглядальна
 • Виробнича практика завлітська
 • Практика театрально-критична

                                     

Мельничук Людмила Юріївна – доцентка, кандидатка мистецтвознавства

Викладає дисципліни:

 • Історія образотворчого мистецтва
 • Історія матеріальної культури, костюму та побуту

 

Партола Яна Вікторівна – доцентка, кандидатка мистецтвознавства

Викладає дисципліни:

 • Історія зарубіжного театру
 • Теорія та практика сучасних напрямів світового театру
 • Методологія теоретичного та історичного театрознавста
 • Основи редагування та рецензування
 • Науково-дослідницька майстерність
 • Практика наукова
 • Дипломна робота магістра

 

Тимченко Антоніна Олександрівна  – доцентка, кандидатка філологічних наук

Викладає дисципліни:

 • Історія української літератури
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)

                                              

Щукіна Юлія Петрівна – кандидат мистецтвознавства, старша викладачка

Викладає дисципліни:

 • Історія зарубіжного театру
 • Історія і теорія театру анімації         
 • Семінар з театральної критики
 • Практика навчальна архівно-бібліографічна

Кафедра театрознавства (до 2004 року – кафедра історії театру) була заснована у колишньому Харківському театральному інституті відразу після його організації у 1944 році. 

Відкриття театрознавчого факультету одночасно з акторським обумовлювалося, насамперед, розумінням необхідності підготовки висококваліфікованих кадрів цього профілю в такому значному театральному центрі, яким із першої половини XIX ст. був Харків, і водночас наявністю значних традицій у становленні театральної думки і науково-дослідної роботи, які сформувалися тут у дореволюційний час завдяки творчій діяльності Г. Квітки-Основ’яненка, З. Кульчицького, А. Баримова, М. Черняєва та ін.

Особливий розквіт науки про театр і критичної думки припадає на 20-ті роки, коли у Харкові, як столиці України, зосереджуються найзначніші мистецькі колективи, центральні органи преси, на сторінках якої всебічно висвітлюється театральне життя, рецензується, по суті, кожна театральна вистава, організовуються театральні диспути, в яких беруть участь видатні практики і теоретики театру: Л. Курбас, Й. Шевченко, І. Туркельтауб, Я. Мамонтов та ін. 
Одночасно відкривається і ряд театральних навчальних закладів: різноманітні театральні студії, Вищий театральний технікум (1921 р.) і, нарешті, Музично-драматичний інститут (1923 р.), де працюють такі визначні науковці як професор, академік О. Білецький, професори Я. Мамонтов, І. Туркельтауб, М. Вороний, Й. Шевченко, що не тільки забезпечують високий рівень викладання спеціальних теоретичних дисциплін на виконавських факультетах, але й, зважаючи на відсутність спеціальної випускаючої кафедри, організовують науково-дослідну лабораторію, завданням якої було «підготовляти нові кадри для наукової діяльності в царині мистецтва». Таким чином, новостворена випускаюча кафедра Харківського театрального інституту у своїй діяльності могла спиратися на значні досягнення попередників. У 1944‑1945 році кафедру театрознавства очолював професор С. Ігнатов, у 1945-1947 рр. доцент, кандидат філологічних наук А. Розенберг. 

Чимало посприяв конституюванню кафедри як наукового і методологічного центру на спільних з кращими профільними кафедрами Москви та Ленінграду засадах випускник Московського державного театрального інституту ім. А. В. Луначарського, театрознавець, канд. мистецтвознавства Аркадій Васильович Плетньов (1908-1978). З 1947 по 1976 роки він, як завідуючий кафедрою, багато в чому визначив головні напрямки і рівень її роботи А. В. Плетньов багато працював над підвищенням ролі та значення науково-методичної роботи, організацією щорічних наукових конференцій, наукового студентського товариства; запросив до педагогічної діяльності на кафедрі провідних викладачів наукових та театральних закладів Харкова. 

З 1977 по 1994 роки кафедру театрознавства очолював відомий в Україні театрознавець, заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства професор Анатолій Григорович Горбенко (1921-1995). Він ретельно зберігав історико-дослідницькі та критичні традиції харківської театрознавчої школи, посилив безпосередні зв'язки кафедри з театрами та засобами масової інформації, зорієнтував її на більш поглибленні інтерес до розвитку національної культури. Викладачі кафедри завжди були у епіцентрі театрального життя міста, часто виступали у періодичній пресі з рецензіями на вистави, статтями з проблем розвитку театрального мистецтва, брали активну участь у роботі Харківського міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України та секції театральної критики.
У різні роки на кафедрі працювали: професори І. Миклашевський, М. Самарін кандидати філологічних наук, доценти С. Браславський, І. Каганов, Д. Соколов, Є. Полянська; кандидат філологічних наук, професор Н.Р. Логвинова, лауреат премії СТД України «Наш родовід», що виховала не одне покоління театрознавців, акторів і режисерів; доктор мистецтвознавства, професор В. Айзенштадт; доктор архітектури, професор В. Кравець; доктор мистецтвознавства І. Зборовець; кандидати мистецтвознавства, доценти В. Буквін, А. Кулішенко; кандидати філологічних наук В. Стеценко, О. Цибаньова; викладачі 3. Смоктій, Я. Театралов, С. Ходкевич, Н. Рудова, В. Морський, Є. Т. Русабров, Н. В. Сафронова; Н. Суворова, Н.Бондарева, Л. Філіпенко, М. Цуркан та інші. 

За роки існування кафедри була сформована методологія підготовки театрознавців широкого профілю, розроблені нові курси професійно орієнтованих і загально теоретичних дисциплін. Кафедра стає центром науково-дослідної та методичної роботи з питань театрального мистецтва не тільки інституту, а й міста. Серед вихованців кафедри – викладачі вищих навчальних заклад культури і мистецтв, керівники провідних театрів, завідуючі літературними частинами творчих колективів, працівники преси, органів управління культурою та ін. Чимало з них стали відомими в Україні та за її межами театральними критиками. 

Серед них доктор мистецтвознавства, професор В. Айзенштадт, засл. діяч мистецтв України кандидат мистецтвознавства, професор А. Горбенко, доцент, засл. діяч мистецтв України С. Васильєв, кандидат мистецтвознавства, відомі театрознавці Б. Поюровський, В. Дубровський та інші. Нині на кафедрі театрознавства викладацьку діяльність ведуть відомі театральній громадськості своєю науково-дослідною, театрально-критичною, педагогічною і громадською діяльністю фахівці. 

З 1995 року кафедрою завідує відмінник освіти України, заслужений працівник культури України, доцент Галина Яківна Ботунова, дипломант VI обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «кращий завідувач кафедри», автор численних наукових робіт з історії харківської театру та театральної освіти. На кафедрі працюють: доктор філологічних наук, професор О. М. Каленіченко; кандидат мистецтвознавства, доцент Я. В. Партола; лауреати Муніципальної творчої премії ім. Г.Ф. Квітки-Основ'яненка у галузі театрознавства і театральної критики, відомі театрознавці та журналісти  О. Є. Аннічев та Ю. П. Щукіна; лауреат регіональних та муніципальних премій та фестивалів у галузі журналістики ст. викладач І. В. Лобанова, старші викладачі О.Л. Либо, О.Ю. Дорофеєва; серед сумісників - кандидат мистецтвознавства, доцент Л.Ю. Мельничук, кандидат філологічних наук, старший викладач Т.В. Веретюк.

Останнім часом за ініціативою кафедри театрознавства вуз заключив договори про творче, наукове і методичне співробітництво з відповідними вузами у Львові (Львівський Національний університет ім. І. Франка) та Санкт-Петербурзі (Санкт-Петербурзька академія театрального мистецтва). Це дає можливість здійснювати обмін науковим та творчим досвідом викладачам та студентам відповідних кафедр у мистецьких вищих школах. Відбуваються щорічні спільні заходи (конференції, фестивалі, обговорення вистав, круглі столи, тощо), ініціаторами або активними учасниками яких є викладачі та студенти харківської кафедри театрознавства. Також на базі кафедри проводяться тематичні науково-творчі конференції, які присвячені ювілеям видатних українських діячів театрального мистецтва. Так відбулися конференції, присвячені: М. Л. Кропивницькому, М. П. Старицькому, К.Т. Соленку як видатним діячам українського театру.  

Щороку викладачі кафедри є членами журі різноманітних Всеукраїнських та регіональних фестивалів, беруть участь у телевізійних програмах присвячених проблемам історії, теорії театру та сучасним процесам, що відбуваються в європейському та українському театральних просторах.

Шукаючи нові форми, що стимулювали б студента до історичної, теоретичної і практичної театрознавчої праці, кафедра театрознавства заохочує студентів щорічно брати участь у різноманітних міжвузівських (в тому числі Міжнародних) наукових студентських конференціях та читаннях. Серед них щорічні: науково-творча конференція студентів та магістрантів (ХДУМ ім. І. П. Котляревського), Міжнародні Читання пам’яті Л. Я. Лівшиця (ХНПУ ім. Г. С. Сковороди (http://www.levlivshits.org/index.php). Читання пам’яті професора В. М. Айзенштадта (ХДАК) і традиційні Міжнародні театрознавчі, науково-творчі конференції у Львівському національному університеті ім. І. Франка та ін. 

При кафедрі працює студентський дискусійний клуб, де обговорюються актуальні питання театрального мистецтва, окремі вистави та творчість сучасних акторів і режисерів, проводяться цікаві зустрічі з відомими критиками, режисерами, акторами.