Оркестровий факультет

КафедриДекан
оркестрового факультету
ПОГОДА ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА
кандидат мистецтвознавства,
доцент, доцент кафедри
загального та спеціалізованого фортепіано

 

У складі факультету вісім кафедр. Підготовку фахівців за спеціальністю «Музичне мистецтво», ступенями освіти «Бакалавр», «Магістр», а також науковим рівнем вищої освіти здійснюють кафедри оркестрових струнних інструментів, оркестрових духових інструментів та оперно-симфонічного диригування, музичного мистецтва естради та джазу, народних інструментів України. В структурі факультету також чотири загальноуніверситетські кафедри: загального та спеціалізованого фортепіано, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, теорії та методики мистецької освіти.

 

Кафедра оркестрових струнних інструментів (завідувач кафедри – Заслужений діяч мистецтв України, професор Л. Холоденко) сформувалась у 1917 році на базі струнного відділу Харківського музичного училища, заснованого видатним музикантом та суспільним діячем І. Слатіним. За різні часи на кафедрі викладали такі видатні музиканти, як В. Голдфельд, І. Добржинець, А. Ліщинський, С. Кочарян. Більш ніж 100 років на кафедрі отримують ґрунтовну фахову, педагогічну підготовку виконавці на струнних інструментах. Серед випускників кафедри – сотні лауреатів міжнародних конкурсів, солістів, артистів оркестрів, знаних викладачів, які працюють не тільки в Україні, а й за її межами, стверджуючи кращі традиції вітчизняної виконавської та педагогічної школи.

 

З 1921 року при кафедрі струнних інструментів існував відділ духових і ударних інструментів, у 1968 році він одержав статус самостійної кафедри – оркестрових духових та ударних інструментів. Згодом ця кафедра отримала право підготовки ще й оперно-симфонічних диригентів. У наш час кафедра (завідувач кафедри - Заслужений діяч мистецтв, професор О.Назаренко) є справжньою школою виконавської майстерності – в її складі працюють такі, без перебільшення, метри музичного мистецтва, як Народні артисти України, професори Г. Абаджян та А. Калабухін, заслужений діяч мистецтв, професор В. Алтухов, Заслужений артист України, професор А. Войнов.

 

Кафедра народних інструментів України (завідувач кафедри – Заслужений діяч мистецтв України, професор І. Снєдков) – найстаріша кафедра цього профілю, відкрита в мистецькому вищому навчальному закладі. І не тільки в Україні, а й на теренах всієї Східної Європи. Серед перших викладачів кафедри – С. Дрімцов, Г. Хоткевич, В. Комаренко. Далеко за межами України відомі виконавські школи В. Подгорного, Ф. Коровая, В. Міхеліса, Б. Міхєєва та інших. У сучасному складі кафедри – заслужені діячі мистецтв України, професори І. Снєдков, Б. Міхєєв, А. Гайденко та О. Назаренко, Заслужений артист України, професор В. Доценко; всі викладачі кафедри мають вчений ступень та/або вчене звання, проводять активну концертну та просвітницьку діяльність. Харківська школа виконання на народних інструментах справедливо вважається однією з найкращих в Україні. На кафедрі функціонує кілька постійних творчих колективів: капела бандуристів, оркестр баяністів, оркестр народних інструментів, ансамблі народних інструментів різного складу, що активно концертують в Україні та за кордоном.

 

Кафедра музичного мистецтва естради та джазу (завідувач кафедри – Заслужений діяч естрадного мистецтва, кандидат мистецтвознавства, доцент Дрожжина Н.В.) - «наймолодша» кафедра факультету, створена видатним диригентом, композитором, народним артистом України, А. Літвіновим. Саме з його постаттю сучасні дослідники музичної культури Харкова пов`язують розвиток на теренах Слобожанщини професійного естрадного і джазового мистецтва, саме він сформував колектив викладачів кафедри, що продовжує його справу. У сучасному складі кафедри – відомий джазовий музикант, концертуючий піаніст, автор та арт-директор численних мистецьких проектів, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри С. Давидов, Заслужений діяч мистецтв України, професор В.Чуріков, заслужений артист України, доцент кафедри А. Тимошенко.

На всіх виконавських кафедрах факультету якість фахової підготовки студентів забезпечують, разом із викладачами, висококваліфіковані концертмейстери – лауреати та дипломанти міжнародних конкурсів та фестивалів.

 

Діяльність викладачів кафедри загального та спеціалізованого фортепіано (завідувач кафедри – кандидат мистецтвознавства, професор О. Кононова) – спрямована на вдосконалення загальнопрофесійної підготовки студентів спеціальності «Музичне мистецтво», формування всебічно освіченої творчої особистості. Значною є науково-методична, виконавська, просвітницька робота колективу кафедри, всі викладачі якої мають науковий ступінь та/або вчене звання. У сучасному складі кафедри такі знані фахівці, як кандидат мистецтвознавства, професор О. Кононова, доктор педагогічних наук, професор кафедри І. Полубоярина, Заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри М. Бевз, доцент С. Білокур, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри І. Денисенко, доцент кафедри В. Стогній. Талановита молодь – кандидати мистецтвознавства О. Погода, М. Ліннік, Є. Чорна – гідно продовжують кращі традиції, уособленням яких на кафедрі на цей час є видатний музикант, без перебільшення корифей харківської виконавської школи, доцент Ірина Матвіївна Кармінська.

 

Діяльність педагогічного колективу кафедри іноземних мов (завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, професор А. Чолакова) спрямована на створення освітніх умов, що забезпечують повноту, глибину, системність, усвідомленість та актуальність мовних знань, умінь і навичок студентів університету, забезпечення можливості їх спілкування іноземними мовами в актуальних професійних ситуаціях.

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін (завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Кучин С.П.) є осереддям гуманітарної думки університету. Колектив кафедри має за мету своєї діяльності формування гуманітарної освіченості, розширення суспільних горизонтів студентства, виховання його громадських якостей. Серед 11 навчальних курсів, що викладаються викладачами кафедри – історія України та історія української культури, психологія та філософія, естетика та релігієзнавство, економічна теорія та значна кількість спецкурсів.

 

Назва факультету – «оркестровий» – визначає вектор розвитку творчої особистості студента, адже провідним напрямом майбутньої професійної діяльності буде саме робота в оркестрі. Студентський симфонічний оркестр (художній керівник та головний диригент – професор Юрій Насушкін (Іспанія-Україна), диригент – кандидат мистецтвознавства, доцент І. Вербицька) – найбільший та найстаріший творчий колектив факультету. Його засновником та першим керівником був І. Слатін, за диригентським пультом працювали видатні музиканти свого часу: І. Штейман та І. Гусман, Є. Дущенко та В. Жорданія, О. Литвинов та інші. Студентський симфонічний оркестр – це справжня школа оркестрового, ансамблевого музикування, майстерності акомпанементу. Сучасне переосмислення концепції викладання оркестрового класу, реорганізація його роботи у відповідності до стандартів європейської мистецької освіти дало унікальний творчий результат: впродовж навчального року оркестр виконує значну кількість концертних програм, що стають окрасою концертного життя Харкова. Наприклад, на честь визначної дати, що святкувалася у 2017 році – 100-річчя від дня заснування Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського – оркестр виконав 12 концертних програм. За диригентським пультом оркестру в ювілейному році працювали Челсо Атуньес (Бразилія-Німеччина), Кристофер   Гейфорд (Велікобританія), Юрій Насушкін (Іспанія-Україна), Теодор Кучер (США), Анатолій Калабухін, Аллін Власенко, Юрій Янко, Вікторія Жадько (Україна). Схвальні відгуки мали також закордонні виступи оркестру – у Німеччині та Польщі.

Пишається факультет студентським камерним оркестром (художній керівник та диригент – Заслужений діяч мистецтв України, професор Л. Холоденко), оркестром народних інструментів (художній керівник та диригент – Заслужений діяч мистецтв України, професор Б. Міхеєв). Має своїх сталих прихильників естрадно-джазовий оркестр (художній керівник та диригент – старший викладач Ю. Ковач). «Родзинкою» факультету став створений заслуженим артистом України, професором В. Доценком гітарний оркестр.

Випускниками оркестрового факультету повністю укомплектований склад створеного на базі ХНУМ імені І. П. Котляревського, першого в Україні Молодіжного академічного симфонічного оркестру «Слобожанський» (художній керівник – народний артист України, професор Г. Абаджян).

 

Серед творчих досягнень, якими за правом пишається оркестровий факультет, є численні перемоги наших студентів на різноманітних конкурсах та фестивалях міжнародного та національного рівнів у номінаціях «сольне виконавство», «інструментальна музика», «ансамбль», «квартет». Викладачі та студенти факультету є постійними учасниками таких значних національних мистецьких заходів, як міжнародні фестивалі «Харківські асамблеї», «KHARKIV za jazz fest», Kiev Musik Fest та інших, є організаторами дитячих, юнацьких міжнародних конкурсів (серед найвідоміших – імені Г. Хоткевича), здійснюють значну просвітницьку роботу як в Україні, так і за її межами. Концертні програми за участі студентів і випускників факультету знайшли щирий вдячний відгук та захоплення слухачів у Греції, Італії, Іспанії, Польщі, Німеччині, Республіці Білорусь, Російській Федерації.

В рамках міжнародної освітньої програми «Еразмус +» кращі студенти оркестрового факультету навчаються в консерваторії м. Віго (Іспанія).

Широка географія працевлаштування, провідні позиції в творчих музичних колективах випускників факультету – яскраве свідчення належного рівня їх підготовки, ефективності навчально-методичної і виховної роботи.

Підготовка нової генерації фахівців музичного мистецтва, озброєних сучасними знаннями та навичками, здатних поліпшити світовий імідж України, піднести естетичну культуру молоді, підвищити освітній потенціал населення відповідно до потреб сучасного національного соціокультурного простору, є стратегічною метою, на досягнення якої спрямовані зусилля всього професорсько-викладацького складу оркестрового факультету.