Інші видання

Інші видання
Мистецтво і митці в часи криз та катастроф
Завантажити

Тези доповідей за матеріалами ІІ Черкашинських читань, 18–19 лист. 2022 року / Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського; ред. М. О. Дербас. Харків : Вид-во ТОВ 2023

Черкашинські читання присвячені пам’яті актора-березільця, фундатора харківської школи художнього читання Романа Черкашина та вшануванню академіка Академії мистецтв України, доктора мистецтвознавства, професора Марини Черкашиної-Губаренко.

Інші видання
Ніколаєвська Ю.В. Homo Interpretatus в музичному мистецтві ХХ – початку ХХІ століть
Завантажити

Монографія / Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського. Харків: «Факт», 2020. 576 с.
ISBN 978-966-637-947-7


Монографія присвячена ключовому для мистецтва ХХ-ХХІ століть образу людини – Homo Interpretatus, який є базовим концептом інтерпретативної теорії музичної комунікації, зумовлюючи її актуальність для сучасної музикології.
Для музикантів-професіоналів, викладачів, студентів та аспірантів мистецьких вишів.

Інші видання
Дрожжина Н. В. Вокальне мистецтво естради: історія, теорія, практика
Завантажити

Навчальний підручник для здобувачів ступеня магістра закладів вищої освіти культури і мистецтв III–IV рівнів акредитації зі спеціальності 025 «Музичне мистецт- во» спеціалізації «Музичне мистецтво естради» / Харк. нац. унів. мистецтв. — Х. : Видавництво «Естет Принт», 2019. — 336 с. ISBN 978-966-97945-6-7

Інші видання
Кравцов Т.С., Турнєєв С.П. Збірник музичних диктантів
Завантажити

Навчально-методичний посібник / Харк. нац. ун-т мис тецтв імені І. П. Котляревського ; ред.-упор. М. Ю. Борисенко. — Харків : Вид-во «Естет Принт», 2020. — 52 с. ISMN 979-0-9007165-5-2

Навчально-методичний посібник створений на кафедрі теорії музики Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського. Автори диктантів і завдань з гармонії – досвідчені українські митці, композитори, музикознавці: доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії музики з 1970 по 1986 Т. С. Кравцов (1922–2013) і заслужений діяч мистецтв України, професор С. П. Турнєєв.
Посібник, що продовжує багаторічну університетську традицію нотних видань музичних диктантів для студентів вищої та середньої ланок фахової освіти, орієнтований на абітурієнтів усіх спеціалізацій, які вступають до ЗВО, зокрема, ХНУМ імені І. П. Котляревського. Він також може бути корисним як для різноманітних форм роботи по розвитку музичного слуху на занят- тях із навчального курсу «Сольфеджіо», так і для практичного закріплення вивченого матеріалу з курсу «Гармонія».

Інші видання
Турнєєв С.П. Твори для квінтету духових
Завантажити

Ноти/ літ. ред. М. Ю. Борисенко; пер. Л. В. Бабаєвська. – Харків : Вид-во «ЕстетПринт», 2019. — 68 с.

Сергій Турнєєв– композитор, теоретик, викладач; декан виконавсько-музикознавчого факультету Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, Заслужений діяч мистецтв України, професор.
До збірки увійшли ранні твори композитора для квінтету духових інструментів, що виконуються концертними колективами та використовуються у навчальному репертуарі.

Інші видання
Дрожжина Н. В. Теоретико-методичні засади естрадно-джазового співу
Завантажити

Навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра закладів культури і мистецтв III–IV рівнів акредитації. Вид. 2-ге, допов. — Харків : Естет Принт, 2019. — 148 с. ISBN 978-966-97945-4-3

Навчальна дисципліна «Естрадно-джазовий спів» займає центральне місце у підготовці професійних фахівців до майбутньої виконавської та педагогічної роботи в галузі естрадного вокального виконавства. Вивчення загальних та спеціалізованих проявів вокального виконавства естради дозволяє обґрунтувати комплексну теорію й відповідну методику, яка базується на поєднанні складових компонентів вокального естрадного мистецтва в єдину систему. Робота з посібником передбачає як спільне опанування теоретичного та практичного матеріалу в системі викладач-студент, так і самостійну роботу студентів. Посібник розраховано на студентів, аспірантів та викладачів, а також на широке коло дослідників за спеціальністю «Музичне мистецтво естради».